En inblick i ADD

Uppmärksamhetsbriststörning, eller ADD, är en diagnos som kan påverka individers dagliga liv på olika sätt. Människor med ADD kan uppleva utmaningar inom många områden, men med rätt resurser och stöd kan de övervinna dessa hinder.

Vad är ADD?

Personer med ADD kan ha problem att hålla sig fokuserade och kan lätt bli distraherade av sin omgivning. De tenderar att glömma av rutiner, har svårt att följa instruktioner och att organisera uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning. ADD:s exakta orsaker är inte helt fastställda men tros involvera genetiska, miljömässiga och neurologiska faktorer, och det kan påverka både barn och vuxna, ofta krävande anpassade stödmetoder för att hantera vardagen effektivt.

Förstå ADD

Det är en neurologisk avvikelse som påverkar individens förmåga att upprätthålla konstant uppmärksamhet. När folk hör talas om uppmärksamhetsstörningar, tänker många direkt på ADHD, som inkluderar en hyperaktiv komponent. Det som särskiljer ADD från ADHD är just avsaknaden av denna hyperaktivitet. Individer med ADD kan finna det särskilt utmanande att hålla sig fokuserade, speciellt i en störande omgivning. De kan ofta uppleva att deras tankar vandrar iväg, vilket resulterar i svårigheter att fullfölja uppgifter och att strukturera sina dagliga sysselsättningar. Ett av de mest framträdande tecken på ADD är just denna kamp med uppmärksamhet och distraktion.

Symtom

De som har ADD kan uppvisa en rad olika beteenden och svårigheter, bland annat:

 • Tendens att tappa bort sig i tankar.
 • Ständigt avbruten av omgivningen.
 • Svårigheter med att genomföra givna instruktioner.
 • Tendens att glömma rutinaktiviteter.
 • Utmaningar med att strukturera arbete och tankeprocesser.
 • Tveksamhet inför uppgifter som kräver kontinuerlig mental ansträngning.

Vad ligger bakom avvikelsen?

Även om den exakta orsaken bakom ADD är okänd, verkar en blandning av genetik, miljö och neurologiska förändringar spela en roll. Det finns också observationer som pekar på en högre förekomst hos tjejer jämfört med killar.

Hos barn och ungdomar

Barn med ADD kan ha svårigheter med skolarbete, särskilt när det krävs konstant fokus. De kan ofta glömma bort sina skoluppgifter, ha svårt att hålla reda på sina saker och kan bli lätt distraherade i klassrummet. Trots dessa utmaningar har de ofta samma intelligensnivå som sina jämnåriga, men kan behöva anpassade stödmetoder.

Självhjälpstips

För att hjälpa dig själv eller någon med ADD:

 • Inför fasta rutiner.
 • Använd verktyg som kalendrar och påminnelser.
 • Planera regelbundna pauser under arbetsdagen.
 • Engagera dig i fysisk träning, vilket kan förbättra koncentrationsförmågan.
 • Se till att få tillräcklig sömn varje natt.

Möjliga behandlingsalternativ

Det finns flera behandlingsalternativ för ADD, inklusive terapi, livscoachning och i vissa fall medicinering. Rätt tillvägagångssätt bör individualiseras beroende på personens specifika behov.

När är det dags att söka professionell hjälp?

Om ADD:s symtom negativt påverkar dagliga aktiviteter och relationer kan det vara dags att överväga professionell hjälp.

ADD och ADHD: Hur skiljer de sig?

Medan både ADD och ADHD rör uppmärksamhetsstörningar:

 • Endast ADHD har en hyperaktiv komponent.
 • Båda diagnoserna innefattar koncentrationssvårigheter, men ADD är utan den hyperaktiva delen.
 • ADHD är den mer vedertagna medicinska termen, medan ADD ofta används mer informellt.