Spelmissbruk – Behandling att få

KBT – Spelmissbruket kan behandlas

KBT står för Kognitiv beteendeterapi och utgår från en persons beteende. Denna teori skiljer sig från den klassiska formen av terapi som benämns som psykoterapi.

Grunden i KBT är människans förmåga till inlärning och genom detta förändra ett icke önskvärt beteende (i detta fall spelmissbruk). Vi har sammanställt mycket matnyttig information för dig som vill få en överblick över denna populära terapiform på vår sida: Vad är KBT?

Spelmissbruksfakta

I dagens samhälle där de flesta personer är uppkopplade dygnet runt finns det många olika spelbolag som slåss om din uppmärksamhet. Det kan vara svårt att stå emot alla erbjudanden och lockbeten som du möter under din dag - i alltifrån tv-soffan till annonser på väg till jobbet.

Visste du att…

  • 165 000 personer ingår i ett hushåll med minst en problemspelare
  • Män har generellt sett högre risk för spelproblem än kvinnor
  • Årligen byts 100 000 personer ut som problemspelande

Siffrorna kommer från Folhälsomyndighetens informativa sajt och här finns också fler siffror som rör spelproblem i Sverige.

Spelmissbruk – Statistik bland unga

Spelproblem hos unga går oftast hand i hand med andra problem. Exempel på faktorer som kan påverka negativt är psykisk ohälsa och ett problematiskt förhållande till alkohol.

En övervikt i statistiken märks bland unga personer som har lägre betyg eller inte studerar.

Gå en KBT-utbildning

En KBT-utbildning passar både dig som utbildad terapeut, samt dig som är nyfiken att börja studera från start. Det finns olika utbildningar beroende på din bakgrund och erfarenhet. Att arbeta som KBT-terapeut innebär mycket möten med människor, och du kan ta flera olika inriktningar. Vi har tagit fram tips på KBT-utbildningar och kurser. Allt för att du så enkelt som möjligt ska kunna välja den utbildning som passar dig.

Multimodal rehabilitering

Multimodal rehabilitering (MMR) är en typ av intervention som omfattar flera olika hälso- och rehabiliteringstekniker som syftar till att förbättra och återställa funktion och hälsa. MMR är av stor betydelse för att öka självständigheten hos personer med funktionshinder och minska sjukvårdskostnader. Metoder för att utvärdera effekten av MMR inkluderar kliniska observationer och kvantitativa undersökningar.

Detta hittar du bland annat på sidan!