Vad gör en psykolog?

De flesta har säkert en aning om vad psykologens yrkesroll, men det är kanske ändå ganska många som undrar vad en psykolog egentligen har för sig om dagarna? Det blir allt vanligare att människor söker upp en psykolog för att få hjälp med sina problem, något som de flesta är överens om är positivt. När man talar om psykologens yrkesroll gäller det dock att först och främst reda ut vilken typ av psykolog vi talar om. Först och främst finns det en skillnad mellan legitimerade psykologer och en psykiater. Den första kategorin har en helt annan utbildning som går mycket djupare och bredare och spänner över flera ämnen, medan en psykiater är en läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Psykolog och vad du kan hjälpa dig med

Psykolog och självhjälp

Även om det som sagt blivit vanligare att folk söker professionell hjälp för sina psykiska problem, vare sig de hör till det lättare eller tyngre slaget, så finns det också många som föredrar att hjälpa sig själva. Denna självhjälpstrend är enligt många psykologer inte helt utan risker. Detta gäller särskilt om man lägger allt för stor vikt vid böcker skrivna av livscoacher som inte alltid har någon erfarenhet eller kompetens inom detta område. En av de saker som en del psykologer menar kan vara farligt med självhjälp är att personen börjar fokusera för mycket på sig själv. Man talar ofta om att man vill finna sig själv och lyssna till sin inre röst, medan det egentligen kan vara bättre att börja upptäcka sin omvärld.

En psykolog kan alltid hjälpa en person som antingen upplever psykisk ohälsa eller bara känner sig vilsen i livet. Att börja gå i psykodynamisk terapi hos en psykolog är dock inte alltid den bästa lösningen. En kbt psykolog kan hjälpa till med många typer av beteendeproblem, alltifrån att man har en fobi för spindlar till att man håller på att hamna i ett spelmissbruk.