Vad är egentligen KBT?

Behandlingsformen Kognitiv beteendeterapi är en relativt modern typ av terapi som varit väldigt omtalad under det senaste årtiondet, både bland psykologer, patienter och i media. Det går ut på att man genom inlärning av olika tankemönster blir bättre på att hantera olika situationer, som av olika anledningar kan vara problematiska. Ett vanligt exempel på när denna behandlingsform kan vara framgångsrik är då man till exempel har fobier för något. Detta är en konkret typ av beteendeproblem som kan ge små eller stora besvär, beroende på vad det handlar om. Man går då med hjälp av en kbt-psykolog igenom vad det är som framkallar problemen man upplever, och lär sig sedan att möta sin rädsla så att man så småningom blir kvitt sin fobi.

KBT och hur denna behandlingsform fungerar

KBT och andra problem

En annan typ av problem som kbt kan vara lösningen på är olika former av missbruk. Även här handlar det om att lära sig hantera problemen så gott det går så att man slipper åtminstone de mest allvarliga effekterna. Detsamma gäller till exempel panikångest, ett tillstånd som kan vara mycket svårt att hantera när det väl inträffar. Under behandling med kbt får man bland annat lära sig att försöka dela upp detta tillstånd i flera mindre delar, så att var och en av dessa delar blir lättare att hantera.

En skillnad med kbt jämfört med psykodynamisk terapi är man under en kbt-behandling fokuserar på individens relation till samhället eller omgivningen. I andra terapiformer är det istället vanligt att man blickar tillbaka på till exempel individens barndom. Kbt har enligt många studier visat sig vara mycket framgångsrikt, ibland även efter relativt kort tid. Det är dock lättare att se tydliga resultat efter en kbt-behandling jämfört med psykodynamisk terapi. Om man känner att denna behandling kan vara något för en själv så kan man höra av sig till en läkare eller vårdcentral, alternativt direkt till en legitimerad psykolog.