Föreningen Sveriges KBT psykologer

KBT är en terapiform som vuxit stort popularitet under den senaste tiden. Behandlingsformen har visat sig vara väldigt framgångsrik för många som har beteendeproblem eller en viss typ av psykiska problem. KBT psykologer jobbar annorlunda än de psykologer som arbetar med psykodynamisk terapi. KBT handlar mer om att förändra ett visst beteende så att patienten kan leva ett mer problemfritt liv. KBT psykologer kan hjälpa personer som har fobier eller problem med missbruk, eller de som främst vill få hjälp med att leva ett funktionellt liv. Föreningen för Sveriges kbt psykologer är en organisation för de som jobbar inom detta område. Den bildades 2008 för att stärka psykologens roll inom en rad områden, bland annat etiska, vetenskapliga och fackliga.

KBT psykologer och hur de arbetar

Kbt psykologer och kontakt

Mycket forskning visar att kbt som behandlingsform är mycket effektiv, vilket ställer ökade krav på tillgängligheten bland KBT psykologer. Yrkesföreningen för denna grupp psykologer arbetar för att öka denna tillgänglighet och för att hjälpa myndigheterna på detta område. Ett problem är dock att psykologer inte kan lobba för att en viss  behandlingsform ska prioriteras framför andra terapiformer, trots att vissa typer av terapi verkar ge bättre resultat. Istället arbetar Föreningen för kbt psykologer, precis som övriga typer av psykologer, för att all psykisk behandling ska bli ett prioriteringsområde för myndigheterna.

Vilken typ av terapi en person behöver kan vara svårt att avgöra för patienten själv. Det bästa är att vända sig till en statlig institution för att få råd kring vilken terapiform som är lämplig. Om man vill komma i kontakt med kbt psykologer kan man höra av sig till yrkesföreningen, alternativt kontakta till exempel Vårdcentralen. Tillgängligheten när det gäller psykisk behandling växer i omfattning för varje år, och det sociala stigmat när det gäller psykiska problem blir också mindre. Det är enkelt att få bra råd från kompetent personal, oavsett vilken typ av problem man har.